Alumni

Research Scientists

Pavan V Kolluru

Postdoctoral Fellows

Nagendra Akshantala

Mary Bastawrous

Zhiwei Cui

Hua Deng

Boran Ma

Thillaiyan (Ram) Ramanathan

Hui Shen

Min Zhang

Xiangyang Zhang

PhD Students

Tao Bai
PhD

Alex Bekker
PhD 1997

Roger Bradshaw
PhD 1997

Debbie Burton
PhD 2005

Grace Chen
PhD 2009

Xu Cheng
PhD 2014

David Collinson
PhD 2020

Matthew Eaton
PhD

Frank Fisher
PhD 2002

Keith Gall
PhD 2010

Xiujie Gao
PhD 2002

Lesley Hamming
PhD 2010

Anqi Hu
PhD 2018

Bingyin Hu
PhD 2022

Liu Hua
PhD 2007

Miinshiou Huang
PhD 1997

Huanlong Li
PhD 2006

Xiaolin Li
PhD 2018

Yang Li
PhD 2014

Krishanu Nandy
PhD 2018

Michele Panico
PhD 2008

Partha Paul
PhD 2018

Ray Qiao
PhD 2009

Andy Schoch
PhD 2009

Aaron Stebner
PhD 2012

Catherine Tupper
PhD 2014

Yixing Wang
PhD 2019

Supinda Watcharotone
PhD 2011

Charles Wood
PhD 2013

Fang Yuan
PhD 2012

Min Zhang
PhD 2018

He (Richard) Zhao
PhD 2017

Pingping Zhu
PhD 2015

Masters Students

Tiangang Chen
Graduate Student

Zhao Chen
Graduate Student

Donghai Gai
MS 2011

Richard Hansen
MS 1997

Zhu He
MS 2004

Shiyi Hwang
MS 1994

Ridvan Kahraman
MS 2018

Wensheng Lin
MS 1996

Sankar Naryana
MS 2009

Sarah Thelen
MS 2000

Connor Turley
Graduate Student

James Washington
MS 2006

Sean Xiao
Graduate Student

Visiting Scholar

Yunlong Guo

Xin Shen

Ikumu Watanabe